September 21, 2014 / 6:07PM

#balancebasics bujapidasana. #vscocam

#balancebasics bujapidasana. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 21, 2014 / 11:13AM

#balancebasics plank. #vscocam

#balancebasics plank. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 19, 2014 / 11:14PM

#balancebasics bakasana & lolasana. #vscocam

#balancebasics bakasana & lolasana. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 17, 2014 / 9:41PM

#balancebasics reverse warrior. #vscocam

#balancebasics reverse warrior. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 16, 2014 / 10:58PM

#balancebasics side plank. #vscocam

#balancebasics side plank. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 15, 2014 / 10:55PM

#balancebasics tadasana. #vscocam

#balancebasics tadasana. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 14, 2014 / 9:42PM

#balancebasics revolved triangle. #vscocam

#balancebasics revolved triangle. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 13, 2014 / 11:36PM

#balancebasics half moon. #vscocam

#balancebasics half moon. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 13, 2014 / 11:18PM

#balancebasics pasvottasana. #vscocam

#balancebasics pasvottasana. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 11, 2014 / 7:15PM

#tbt I miss this. #vscocam

#tbt I miss this. #vscocam

vscocamtbt

Photo post
September 10, 2014 / 10:55PM

#balancebasics eagle pose. #vscocam

#balancebasics eagle pose. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 9, 2014 / 10:46PM

#balancebasics upavistha konasana. #vscocam

#balancebasics upavistha konasana. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 8, 2014 / 10:14PM

#balancebasics forward bend.#vscocam

#balancebasics forward bend.#vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 7, 2014 / 10:27PM

#balancebasics warrior I. #vscocam

#balancebasics warrior I. #vscocam

vscocambalancebasics

Photo post
September 7, 2014 / 12:22PM

sunday brunch cup. #vscocam

sunday brunch cup. #vscocam

vscocam

Photo post